• Lily Chen
  • 04.03.2023

Analiza PESTEL uwzględnia sześć czynników (politycznych, ekonomicznych, socjologicznych, technologicznych, środowiskowych i prawnych), które same składają się z wielu elementów. Przedsiębiorca musi zidentyfikować i nadać znaczenie każdemu z tych elementów, aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie rynku docelowego.

Sześć składników analizy Restell jest następujących:

1. Polityka.

Takie są konsekwencje decyzji państwowych i instytucjonalnych.

Stabilność polityczna hrabstwa, regionu lub stanu może mieć większy lub mniejszy wpływ na działalność firmy. Decyzje podejmowane przez organizacje międzynarodowe mogą również wpływać na rynek, podobnie jak przepisy na poziomie europejskim.

Obciążenie podatkowe nakładane przez państwo jest również elementem, który należy wziąć pod uwagę w przypadku spółki, ponieważ może ona odgrywać decydującą rolę w wyborze statusu prawnego.

2. Ekonomia.

Elementy finansowe, które napędzają rynek.

Należy wziąć pod uwagę inflację i stabilność waluty, szczególnie w przypadku firmy działającej na arenie międzynarodowej. Należy również monitorować tempo wzrostu rynku; odwołując się do statystyk dostarczonych przez INSEE, przedsiębiorca może ocenić "kondycję" rynku.

Oprocentowanie pobierane przez banki jest jednym z elementów ekonomicznych, które zasługują na największą uwagę, szczególnie dla firmy, która regularnie pożycza.

3. Socjologia

Zachowanie populacji w stosunku do rynku.

Zidentyfikuj cechy, które składają się na populację (wiek, zawód, płeć itp.) i zrozum ich nawyki konsumenckie. Oczekiwania konsumentów ciągle się zmieniają, często zmieniają sposób funkcjonowania rynku.

Aby zidentyfikować populacje, przedsiębiorca musi najpierw podzielić swój rynek. Aby zrozumieć ich nawyki zakupowe, praktyczne jest skorzystanie z jakościowych badań rynku.

4. Echnology.

Wpływ innowacji na funkcjonowanie rynku.

Automatyzacja, big data i ewolucja kanałów komunikacji to tylko niektóre z elementów, które zmieniają podejście do rynku. Dostępność patentów jest również czynnikiem, który może zmienić działalność firmy.

Dobrze rozumiejąc ewolucję technologii, firma może działać, a nie reagować, co pozwala jej napędzać innowacje, a nie poddawać się im.

5. Środowisko.

Ewolucja zasad ochrony środowiska.

Przepisy promujące zrównoważony rozwój i poszanowanie środowiska mają mniej lub bardziej wyraźny wpływ na działalność firmy. Na przykład dla firmy, która produkuje dużo odpadów przemysłowych, recykling może nie być tak trywialny.

Można jednak przeciwdziałać ograniczeniom i zagrożeniom środowiskowym. Przedsiębiorca może zdecydować się na skoncentrowanie pewnego wysiłku na tym czynniku, a tym samym wykorzystać ograniczenia środowiskowe jako okazję do wykazania swojej wrażliwości na środowisko.

6. Prawne.

Wpływ prawa.

Prawo pracy, prawo handlowe i standardy bezpieczeństwa to elementy, które od początku kształtują funkcjonowanie i rozwój firmy. Przepisy te, takie jak prawo konkurencji, regulują funkcjonowanie rynku poprzez określenie, które działania są legalne lub nielegalne.

Nuta:

Elementy opisane w każdym elemencie nie są wyczerpujące. Inne elementy mogą być określone w zależności od działalności, na przykład sklep może wziąć pod uwagę nowe metody płatności (przez telefon) jako czynnik technologiczny.

Nuta:

Analiza PESTEL nie powinna być przedstawiana jedynie w formie listy. Przedsiębiorca powinien go wykorzystać do skonstruowania tabeli (lub wykresów), w której przypisuje wagę do każdego elementu. Da mu to syntetyczne i globalne spojrzenie na funkcjonowanie rynku, jego szanse i zagrożenia.

  • Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *