Top 5 wskaźników Forex
  • Lily Chen
  • 20.09.2023

1. Średnia ruchoma (MA)

Odnosi się do wskaźników trendu. Wskaźnik średniej ruchomej lub średnia ruchoma pokazuje średnią cenę pary walutowej w pewnym okresie. MA pomaga wygładzić szum na wykresie, oferując jasny obraz bezpośredniego kierunku rynku.

2. MACD (rozbieżność średniej ruchomej konwergencji)

MACD jest ważnym wskaźnikiem trendu i służy do identyfikacji sygnałów kupna lub sprzedaży. Wskaźnik ten śledzi różnicę między dwiema średnimi ruchomymi, zwykle średnią 26-dniową i 12-dniową.

3. Indeks względnej siły (RSI)

RSI to wskaźnik używany do badania szybkości i zmian cen. Pomaga to określić, czy para walutowa znajduje się w strefie wyprzedania czy wykupienia. Wskaźnik ten jest często używany przez traderów do identyfikacji możliwych punktów odwrócenia trendu.

4. Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera składają się z trzech linii: jednej prostej średniej kroczącej (SMA) i dwóch krzywych narysowanych przy danym odchyleniu standardowym od tej średniej. Linie tworzą kanał wokół ceny. Kiedy rynek staje się bardziej zmienny, pasma się rozszerzają, a w okresach mniejszej zmienności zwężają się.

5. Oscylator stochastyczny

Oscylator statystyczny pomaga określić, kiedy para walutowa jest wykupiona, a kiedy wyprzedana. W przeciwieństwie do RSI, który wykorzystuje zamknięcia cen i zamknięcia ogólnego średniego zakresu, oscylator stochastyczny wykorzystuje wysokie i niskie ceny do określenia swojej względnej siły.

Wniosek:

Ważne jest, aby pamiętać, że żaden wskaźnik nie działa idealnie jeden na jeden przez cały czas. Skuteczny handel na rynku Forex często wymaga jednoczesnego użycia kilku wskaźników, aby uzyskać najlepszy obraz. Dobrą praktyką jest łączenie różnych typów wskaźników, aby uzyskać najpełniejszy obraz tego, co dzieje się na rynku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *